Strumieniowanie

2015, cykl grafik cyfrowych

Strumieniowanie I, Iogl, II, III, IV, V, A, B, C, D, E, F, G, H

 

Obrazy powstały w wyniku zapisu bezpośredniej stymulacji cyfrowych zmiennych, definiujących silnik wykorzystanego środowiska trójwymiarowego. Śledząc trajektorię linii, napotykamy obszary rozmaitej aktywności. Obserwujemy pola skondensowanej energii o wzmożonym oddziaływaniu oraz miejsca jałowe, leżące poza obszarem aktywnego układu. Gruba wiązka linii ulega rozproszeniu, by następnie zatoczyć łuk wokół kolejnego punktu oddziałującego. Wędrując po śladach, możemy odtwarzać zdarzenie od jego początku do momentu opuszczenia powierzchni kadru. Składające się na cykl prace stanowią autonomiczne dzieło, będące zarazem swego rodzaju stenogramem, wizualną rejestracją procesu powstawania.

 

Strumieniowanie V

2015, grafika cyfrowa, 105x150 cm, 300 dpi

Strumieniowanie IV

2015, grafika cyfrowa, 105x150 cm, 300 dpi

Strumieniowanie III

2015, grafika cyfrowa, 70x100 cm, 300 dpi

Strumieniowanie II

2015, grafika cyfrowa, 70x100 cm, 300 dpi

Strumieniowanie I_ogl

2015, grafika cyfrowa, 70x100 cm, 300 dpi

Strumieniowanie I

2015, grafika cyfrowa, 70x100 cm, 300 dpi

Strumieniowanie A

2015, grafika cyfrowa, 22,75x32,5 cm, 200 dpi

Strumieniowanie B

2015, grafika cyfrowa, 22,75x32,5 cm, 200 dpi

Strumieniowanie C

2015, grafika cyfrowa, 22,75x32,5 cm, 200 dpi

Strumieniowanie D

2015, grafika cyfrowa, 22,75x32,5 cm, 200 dpi

Strumieniowanie E

2015, grafika cyfrowa, 22,75x32,5 cm, 200 dpi

Strumieniowanie F

2015, grafika cyfrowa, 22,75x32,5 cm, 200 dpi

Strumieniowanie G

2015, grafika cyfrowa, 22,75x32,5 cm, 200 dpi

Strumieniowanie H

2015, grafika cyfrowa, 22,75x32,5 cm, 200 dpi

PORTFOLIO

M A R C I N  P A Z E R A