Calf

2017, animacja komputerowa 3d, 5 min 48 sek, Full HD 1920x1080

 

Utwór jest rodzajem hołdu dla natury i zwierzęcia, które w kulturze europejskiej zajmuje specjalną pozycję niemalże na równi z pozostałymi członkami rodziny. Uosabia ono coraz rzadziej spotykane cechy takie jak wierność, lojalność i współczucie. Przypomina nam również o nieustannych cyklach w naturze i swą obecnością prowokuje do regularnej interakcji i obcowania ze środowiskiem naturalnym. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy obrazy natury widnieją jako domyślne wygaszacze ekranów komputerów, w czasach osobliwej inwersji, kiedy praca stała się nieruchoma, a wypoczynek staje się ruchem.

PORTFOLIO

M A R C I N  P A Z E R A